Anmälan

Kval Kraftmätningen
Västra Marks IP, Karlskrona 2023-06-06

Anmälan till denna tävling är begränsad till av arrangören utvalda föreningar.