Anmälan

Wallanderloppet
Ystad centrum, Ystad 2024-07-02

Hjälp manual för anmälan i Easyrecord, se följande länk: http://www.friidrott.ystadsif.se/docs/1079/27870/Hjalp%20-%20Anmalan%20i%20Easyrecord.pdf