Anmälan

BAUHAUS-galan Youth
Stockholms stadion, Stockholm 2024-08-16 - 2024-08-18

För anmälan till paraklasser, skriv till youth@stadionklubbarna.com. Samtliga paragrenar förväntas genomföras på söndagen.